top of page
bio.jpg

Elise Ka

Door gebrek aan tijd omwille van de professionele activiteiten is het beoefenen van kunst altijd op de tweede, derde of vierde plaats gekomen.

Inspiratie gezocht bij de oude meesters en hedendaagse kunstenaars, doch vooral bij deze van het begin van de twintigste eeuw, zowel in Europa als over de oceaan.

Het zijn vooral deze die een omwenteling hebben veroorzaakt en het ontstaan van nieuwe strekkingen in de hand hebben gewerkt, zowel in de schilderkunst, fotografie, als in de architectuur en designwereld, die interessant en boeiend zijn.

Het uiten van emoties gebeurt bij mij door het kleurgebruik, en de verschillende technieken op papier, karton of doek.

Mijn kunstwerken vragen geen onderzoek naar bepaalde diepzinnige aspecten of mededelingen, maar ieder zal op zijn manier de creatie begrijpen en er zijn eigen betekenis aan geven.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page