top of page

OKAN

OKAN is de OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. In OKAN leer je Nederlands. Nederlands heb je nodig om te wonen in Vlaanderen en er naar school te gaan. Na één jaar OKAN zoeken we samen met jou een school om verder te studeren in het Nederlands.


Voor wie is OKAN?

 •  Je bent minimum 12* en maximum 17 jaar

 •  Je woont maximum één jaar in België

 • Nederlands is niet je moedertaal

 •  Je kent niet genoeg Nederlands om de lessen in het gewone onderwijs te volgen.

Wat studeer je?

 • 26u Nederlandse les in niveaugroepen

 • Wiskunde

 • Sport

 • Beeld

 • ICT

 • Praktijk (Techniek, Koken, Tuin, Verzorging)

 • Natuurwetenschappen of Humane Wetenschappen

Wat doen we ook?

 • Intensieve leerlingenbegeleiding

 • Middagstudie en huiswerkklas

 • Een lange middagpauze met veel activiteiten (sport, leesclub, crea, muziek, yoga, schaken, programmeren, ...)

 • Contact met nieuwe school na OKAN-jaar

 • Mogelijkheid tot snuffelstages en het volgen van vakken in het gewone onderwijs

 • Uitstappen en themadagen om je Nederlands ook buiten de school te oefenen

 • Hulp bij het zoeken van vrije tijdsactiviteiten i.s.m. stad Leuven

Adem VZW

In 1949 stichten de Zusters van Liefde van Jezus en Maria het MPI Ave Regina. In de beginjaren lag de nadruk van de begeleiding vooral op onderwijs aan meisjes met een mentale handicap. Doorheen de jaren ontwikkelde de organisatie en breidde ze stelselmatig uit. In 1984 breidden ze hun werking ook uit naar volwassenen met een verstandelijke beperking.


In 2022 zijn ze helemaal klaar voor de toekomst en kiezen ze ervoor om door het leven te gaan als Adem vzw.


Adem staat voor:

 •  een veerkrachtige samenleving die mensen omarmt vanuit gelijkwaardigheid.

 •  een kwaliteitsvol leven voor mensen in verbinding met zichzelf, de ander en de samenleving.

 •  het kunnen maken van eigen keuzes en samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden, op maat.


Iedereen is uniek en kan blijven groeien of mag gewoon zijn.


Daarom maken zij samen warme plekken waar mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag leven, wonen, groeien, werken, spelen en ontspannen. Men kan bij hen oa. terecht voor leefgroepwonen, groepswonen, kleinschalig wonen, studiowonen, korte zorg, ondersteuning aan huis, dagondersteuning (schoolaanvullend, dagatelier, begeleid werken) naast verschillende doelgerichte projecten.

Sequoia fonds voor onderzoek naar veroudering en geestelijke gezondheid

Ouderen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen. Vereenzaming, verlieservaringen en veroudering van de hersenen ondermijnen de psychische weerbaarheid. Maar ook omgekeerd leiden psychische problemen vaak tot sociaal isolement en vereenzaming. Veel ouderen leven in angst of zijn in de war. De zelfdodingscijfers bij ouderen zijn de hoogste van alle leeftijden. Met een ouder wordende bevolking neemt het aantal ouderen met psychische problemen of dementie alsmaar toe. Maar helaas is er een zeer groot gebrek aan kennis over geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen. 


Dit fonds wil het onderzoek steunen dat bijdraagt tot het opsporen, begrijpen en behandelen van psychische of cognitieve problemen bij ouderen. Het doel is om de levenskwaliteit en het welbevinden van ouderen te verhogen.

Hubi en Vinciane

De Stichting Hubi en Vinciane werd in 1982 opgericht ter nagedachtenis van Dr. Hubi (Hubert) Adriaens en van zijn verloofde Vinciane Van Assche. Hubi was geneesheer-directeur in het brousseziekenhuis van Papané. Vinciane gaf les in het college van Tchaorou telkens ze Hubi kwam bezoeken in Benin. Beiden kwamen om het leven tijdens een terugreis naar België. Hun ‘droom’ voor Benin werd verdergezet door hun families, die hiervoor de Stichting Hubi & Vinciane hebben opgericht. Grote bezielster is momenteel de Bierbeekse Pascale Vandewiele-Van Assche, zus van Vinciane, en afgevaardigde bestuurder.


Stichting Hubi & Vinciane is een organisatie van vrijwilligers in België en lokale medewerkers in Benin. Als organisatie realiseert zij duurzame vooruitgang met ethisch verantwoorde projecten voor een waardiger en beter leven voor de mensen in de regio van Borgou-Parakou in Benin.


Met de inzet van haar lokale team, dat stapsgewijs autonomer gaat werken, hoopt de Stichting haar missie voort te zetten door het leven van de bevolking structureel te verbeteren. Daarbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de regio Borgou-Parakou.


De Stichting heeft tot doel het probleem van malnutritie aan te pakken via projecten binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en de landbouw. Dit zijn de 3 grote pijlers van het ontwikkelingswerk van de Stichting.

bottom of page