top of page
bio.jpg

Dominique Genin

Mijn werk leidt fotografie af van zijn specificiteit, het vastleggen van het moment. Ik druk gevoelens uit zonder de indruk van het moment te bevriezen door bepaalde vormen van ambiguïteit, instabiliteit en dynamiek in het beeld bloot te leggen. Ik wijs een gefixeerde monoculaire visie af, terwijl onze ogen voortdurend in beweging zijn, terwijl de werkelijkheid een permanente constructie van gewaarwordingen is.

Het verkennen van de grenzen tussen domeinen is een van mijn belangrijkste inspiratiebronnen, niet omdat de grenzen scheiden, maar juist omdat ze de plek zijn waar verschillen naast elkaar bestaan. Tegenstellingen komen samen, zwak licht komt uit diepe duisternis tevoorschijn, orde verschijnt in chaos, onscherpte vergroot scherpte, schaduwen krijgen kleur, abstractie vergroot de werkelijkheid, verliezen om te vinden, kijkers worden acteurs, … Dicht bij de rand zijn opent de deuren van percepties.

Meervoudige belichting tijdens de opname, de basis van zijn techniek, deconstrueert en vervormt de realiteit, verrijkt het met verschillende lagen en met een andere
structuur.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page