top of page

De Ruimtevaart

De RuimteVaart is een plek aan de vaart in Leuven waar mensen actief samenwerken aan een wereld zonder armoede en uitsluiting. De organisatie is opgericht in 1996 onder de naam 'Leren Ondernemen'. De gebouwen van de oude drukkerij in de Valkerijgang zijn omgetoverd tot een oase van groen. Je vindt er ruimte en een gezellige bedrijvigheid waarbij iedereen welkom is. Hier sponsoren de Soroptimisten het Sociale Restaurant onder de vorm van een Klaverbladfinanciering.

Bruzelle

Bruzelle gaat de strijd aan tegen menstruele kwetsbaarheid door stoffen zakjes gevuld met individueel verpakt maandverband/tampons uit te delen, via sociale organisaties, aan mensen in armoede. Daarnaast worden ook kastjes geplaatst in scholen. Deze kastjes met maandverband/tampons zijn vrij en discreet toegankelijk voor elke leerling in nood. De zakjes worden gemaakt van gerecupereerde stoffen. Cera steunde dit project bij de aankoop van materiaal.

Fonds Marc Boogaerts

Het fonds Marc Boogaerts heeft twee doelstellingen: enerzijds sociale, financiële en psychologische steun verlenen aan UZ Leuven-patiënten met bloedziekten, anderzijds het wetenschappelijk en klinisch stamcelonderzoek aan KU Leuven en UZ Leuven bevorderen.

 

Dat behelst onder meer (exemplatief): het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, het oprichten van een leerstoel, het betalen van onderzoeks- en onderwijsmateriaal, het jaarlijks toekennen van doctoraatsbeurzen en het toekennen van wetenschappelijke prijzen.

 

Daarbij wordt steeds een gelijkmatige verdeling van de fondsen tussen enerzijds het sociale klinische doel en anderzijds het wetenschappelijke doel, i.e. het stamcelonderzoek, gerespecteerd.

TEJO Leuven

“Jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid”

 

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

bottom of page